Jarle Elde Transport – Pallen

Hvem er vi?

Ta en titt og finn ut!

Overskuddspaller

Håndtering av overskuddspaller i Deres butikker!

Pallen er en bedrift som er behjelpelige med håndtering av overskuddspaller i Deres butikker.

Pallen produserer, sorterer, kjøper, lagrer og selger alt innen paller og tilbehør.

Det er alltid en utfordring for butikkene med paller som,” hoper” seg opp.

Det er der Pallen kommer inn:

Vi henter de aktuelle pallene hos Dere.
Sjåfør fyller evt. ut henteavtale med Dere.
Pallene sorteres og klassifiseres.
Ut fra sortering/klassifisering så lager vi en avregning som vi sender Dere.

Ut fra denne avregningen sender Dere oss en faktura (på mail).

Når det gjelder priser og hva vi tar med og ikke. Så gjelder følgende:

 Brukte Europaller betaler vi inntil 20,- for.

Avhengig av pallens tilstand.

Brukte pallekarmer 1200×800 og 800×600 betaler vi inntil 25,- for.

Avhengig av karmens tilstand.

Ødelagte europaller, hele ½ paller og hele engangspaller i kurante størrelser (1200×800, 1200×1000, 1200×1200) tar vi også med, men betaler ikke for disse.

Butikkene trenger ikke å sortere pallene, da vi ordner dette på vårt lager.

Det er derimot ett ønske og en fordel om like størrelser er stablet i samme stabel, da med 18 paller i høyden.

Butikkene Deres trenger ikke bruke tid og ressurser på lasting av pallene. Dette ordner vi helt selv, da våre sjåfører har truckfører bevis.

Vi henter selvsagt vederlagsfritt, og når Dere måtte ønske.

Håper dette er av interesse.

post@pallen.no

Jarle Elde Transport

Breimyra 7, Håland

4341 Bryne

51 22 08 61

post@pallen.no